Akadálymentesített

Fõmenü

Címlap
Bemutatkozás
Megyei hivatal
Járási Földhivatalok
Üvegzseb
Hirdetmények
Közlemények
Azonosító adatok
NMKH ÉBFHFO Földhivatali Osztály...

Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

Földhivatali Osztály


a Nógrád Megyei Földhivatal épületének fényképe
 
Cím:
3100. Salgótarján, Május 1 út 41. 
Postacím:3101. Pf. 91.
Telefon:32/441-270, 32/441-249, 32/440-389
Fax:
32/441-064
E-mail:

foldhivatal[kukac]nograd.gov.hu

       
 Név:Beosztás:
 Telefon: e-mail:
 Juhászné Tóth Évaosztályvezető 06 (32) / 440-389

 jtoth.eva[kukac]nograd.gov.hu

 Dr. Máthé István ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző 06 (32) / 440-389 mathe.istvan[kukac]nograd.gov.hu
 Fábián József földmérési szakügyintéző 06 (32) / 440-389fabian.jozsef[kukac]nograd.gov.hu

 

A NMKH ÉBFHFO Földhivatali Osztályának tevékenységi területei

Földmérési tevékenység
Hatósági feladatok:
- adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási térképrõl, vízszintes és magassági alappontokról
- kárpótlás és részaránytulajdon kiadás földmérési feladatai
- az ingatlan-nyilvántartás földmérési feladatainak végzése (változásvezetés)
- A Nemzeti Kataszteri Program végrehajtásában való közremûködés
- földmérési munkák hatósági vizsgálata, záradékolása
- alappontok helyszínelése, karbantartása, védelme
- földmérési tárgyú kérelmek, panaszok kivizsgálása, a megyében folyó földmérési tevékenység szakfelügyelete
Egyéb földmérési szolgáltatás:
- megrendelésre végzett földmérési munkák (épületfeltülntetés, megosztás, telekhatár kitûzés, házhelyosztás, kisajátítási és megvalósulási térképek készítése, stb.)
- egyéb szolgáltatások: fénymásolat-készítés, szkennelés, plottolás A/0-ás méretig
Földvédelmi, földhasznosítási, földértékelési tevékenység
- a termõföld más célú ideiglenes vagy végleges hasznosítására irányuló kérelmek hatósági engedélyezése
- a termõföld hasznosítási kötelezettségének, valamint az ideiglenes- és mellékhasznosításának ellenõrzése
- a termõföld kataszteri tisztajövedelmének (aranykorona értékének) megállapítása
- a termõföld mûvelési ágában végrehajtott változások ellenõrzése
- pótlásra és rendeltetésszerû hasznosításra benyújtott pályázatok véleményezése és a végrehajtás ellenõrzése
- településrendezési, területfejlesztési tervek - melioráció, rekultiváció, stb. - más szakhatóságokkal történõ véleményezése
- talajosztályozási térképek vezetése és a termõföldek mûvelési ágáról, minõségi osztályáról adatszolgáltatás
Ingatlan-nyilvántartási tevékenység
- Az ingatlany-nyilvántartás vezetése - azaz az ingatlanok adataiban, bejegyzett jogokban és tényekben történt változások foganatosítása
- A változásokról az érintetteket a földhivatal határozatban értesíti, a nyilvántartás vezetése minden földhivatalban számítógépen történik
- Adatszolgáltatás: a földhivatal biztosítja az ingatlan-nyilvántartás tartalmának megismerését a tulajdoni lapok díjfizetés ellenében történõ szolgáltatásával
- A TAKARNET hálózaton keresztül (Li) az ország valamennyi körzeti földhivatal illetékességi területére esõ tulajdoni adatok szolgáltatását biztosítjuk
- földmérési feladatok végzéséhez adatszolgáltatás
- állami átvételi és nyilvántartási feladatok ellátása
- elvégzi az állampolgárok kárpótlási igényeinek érvényesítésével, részarány-tulajdon rendezésével összefüggõ tulajdonjog bejegyzéseket
- az ingatlan-nyilvántartás átalakítása, azok munkarészeinek elkészítése, közszemlére tétele, forgalomba adása
- a települések közigazgatási, valamint belterületi határában bekövetkezett változások átvezetése
 

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF